ประกาศ เรื่องการอุปสมบทในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘
       ท่านที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนามีความประสงค์จะอุปสมบทประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างเทศกาล เข้าพรรษา ๒๕๕๘ ณ วัดถ้ำขวัญเมือง โปรดทราบและจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
รายละเอียด
ประกาศ รับสมัครบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘
       เนื่องด้วยวัดถ้ำขวัญเมือง กำหนดให้มีการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ โดยกำหนดผู้มีคุณสมบัติดังนี้
รายละเอียด
ประกาศวัดถ้ำขวัญเมือง เรื่อง แจ้งการย้ายเจดีย์บรรจุกระดูก
       
รายละเอียด
ประกาศระเบียบปฎิบัติเพิ่มเติม
       งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ห้ามถ่ายรูป (ยกเว้นเจ้าหน้าที่ของวัดที่ได้รับมอบหมาย) ขณะเข้าร่วมพิธีงานบุญ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม รวมทั้งห้ามส่งพรทางโทรศัพท์ Chat ส่งข้อความ(line ,BB, whatsaps,Facebook...ฯลฯ) ดูเนต ดูหุ้น
รายละเอียด
บัญชีกองทุนน้ำมันรถ
       ประกาศเลขที่บัญชีกองทุน น้ำมันรถ
รายละเอียด

ชื่อ:
อีเมลล์:
 

ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ทะเนียบพระสงฆ์
มูลนิธิขวัญเมืองเรืองรอง
ตารางกิจนิมนต์


ระเบียบผู้ปฏิบัติธรรม (ชาย)
 ระเบียบผู้ปฏิบัติธรรม (หญิง)โดยรถยนต์ส่วนตัว
โดยรถทัวร์
โดยรถไฟ
โดยเครื่องบิน

 
 
 
 © สงวนสิขสิทธ์ ๒๕๕๑ วัดถ้ำขวัญเมือง อำเภอสวี จังหวัดชุมพร กลับหน้าหลัก