แผนที่กิจนิมนต์ที่แสดงบนข่าวประชาสัมพันธ์ จะลงในช่วงเวลาที่มีกิจนิมนต์เท่านั้น หากต้องการดูแผนที่ล่วงหน้ากรุณาเข้าไปดาวน์โหลดแผนที่ในตารางกิจนิมนต์    ตารางกิจนิมนต์และแผนที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบหรือสอบถามเจ้าภาพทุกครั้งก่อนไปร่วมงาน  
 
 

ประกาศ รับสมัครบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๗
       เนื่องด้วยวัดถ้ำขวัญเมือง กำหนดให้มีการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ โดยกำหนดผู้มีคุณสมบัติดังนี้.
รายละเอียด
ประมวลภาพงานตักบาตรเทโว ทอดกฐินสามัคคี ๒๕๕๖
       ดูเพิ่มเติมได้ที่ ประมวลภาพ วัดถ้ำขวัญเมือง เหนือข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
ประกาศวัดถ้ำขวัญเมือง เรื่อง แจ้งการย้ายเจดีย์บรรจุกระดูก
        "ท่านผู้ใดที่เป็น,ลูกหลานของบรรพบุรุษที่บรรจุกระดูกในเจดีย์ที่วัดถ้ำขวัญเมือง ตามภาพนี้ให้ ติดต่อที่วัดด้วย เนื่องจากทางวัดได้ย้ายที่บรรจุใหม่แล้ว เพราะทางวัดได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ใหม่" จึงประกาศมาเพื่อทราบตามพระวินัย และให้ญาติติดต่อกับทางวัดโดยด่วน วัดถ้ำขวัญเมือง
รายละเอียด
บัญชีสำหรับ โอนปัจจัยเป็นเจ้าภาพซุ้มอาหาร ซุ้มละ1หมื่นบาท
       ธนาคารกรุงเทพ สาขาสวี ชื่อบัญชี วัดถ้ำขวัญเมือง เลขที่ 446-0-42875-0 เมื่อโอนปัจจัยแล้วกรุณาส่งสลิปมาทางแฟกซ์เบอร์๐๗๗-๕๓๒-๑๑๒, ๐๗๗-๕๓๑-๑๐๐,๐๗๗-๕๓๒-๑๐๐ และโทรแจ้งแม่ชีเชอร์รี่ ๐๘๑-๓๗๓-๐๗๘๐เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
รายละเอียด
ประกาศ เรื่องอุปสมบทช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖
        ในวันที่ 19 กรกฎาคม ๒๕๕๖
รายละเอียด

ชื่อ:
อีเมลล์:
 









ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:







ทะเนียบพระสงฆ์
มูลนิธิขวัญเมืองเรืองรอง
ดาวน์โหลด/เผยแพร่
ตารางกิจนิมนต์
วีดีโอวัดถ้ำ

























ระเบียบผู้ปฏิบัติธรรม (ชาย)
 ระเบียบผู้ปฏิบัติธรรม (หญิง)



โดยรถยนต์ส่วนตัว
โดยรถทัวร์
โดยรถไฟ
โดยเครื่องบิน

 
 
 
 © สงวนสิขสิทธ์ ๒๕๕๑ วัดถ้ำขวัญเมือง อำเภอสวี จังหวัดชุมพร กลับหน้าหลัก