พระครูสุธรรมวีราจารย์
(ฉายา ธมฺมสโร) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

พระครูสุธรรมวีราจารย์ ป.ธ. ....... น.ธ. เอก

นามเดิม สมใจ นามสกุล วงษ์สีทอง เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๑ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ยี่
นามบิดา นายโผ่ง แซ่โง้ว นามมารดา นางเมี้ยน วงษ์สีทอง บ้านเลขที่ ๓๓๗ หมู่ ๒ ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การศึกษา
พ.ศ.๒๕๑๔ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ จากโรงเรียนบ้านไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การอุปสมบท
ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๑ ณ วัดไร่ใหม่สามัคคี ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด บวชอยู่ ๑ พรรษา
พระครูประจักษ์ธรรมวัฒน์เป็นพระอุปัชฌาย์
ครั้งที่สองเมื่อวันพุธที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ ณ พัทธสีมาวัดถ้ำขวัญเมือง ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
พระอโนมคุณมุนี (สุบิน ปิยธโร ป.ธ.๕) อดีตเจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธ) วัดโพธิการาม ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เป็นพระอุปัชฌาย์
พระบัญญัติ จตฺตภโย วัดถ้ำขวัญเมือง ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระหยอง เขมโก วัดถ้ำขวัญเมือง ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เป็นพระอนุสาวนาจารย์

การศึกษาคณะสงฆ์
พ.ศ. ๒๕๒๑ สำเร็จนักธรรมชั้นเอก จาก สนร.คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ.๒๕๓๕ ผ่านการอบรมหลักสูตรโรงเรียนพระสังฆาธิการคณะธรรมยุตรุ่นที่ ๒๐ ตำแหน่งทางด้านการคณะสงฆ์
พ.ศ.๒๕๔๐ – ปัจจุบัน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง
งานปกครอง
พ.ศ.๒๕๓๒ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดถ้ำขวัญเมือง
พ.ศ.๒๕๓๙ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดถ้ำขวัญเมือง

สมณศักดิ์
พ.ศ.๒๕๓๗ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรรองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (รจร.)
พ.ศ.๒๕๔๐ ได้รับการปรับนิตยภัตย์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี
พ.ศ.๒๕๔๔ ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท (จร. ชท.)

ผลงานที่สำคัญ
พ.ศ.๒๕๔๑ ได้รับพระราชทานเสมาธรรมจักรเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา สาขาส่งเสริมสงเคราะห์ประชาชนโดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. ๒๕๕๐ สร้างฉัตรทองคำประดับอัญมณีบนยอดพระเจดีย์ที่เขาขวัญเมือง มูลค่า ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๕๒ ก่อสร้างวิหาร ๑๐๐ ปีชาตกาล หลวงพ่อสรวง ปริสุทฺโธ อาคาร ๕ ชั้น รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทโดยประมาณ

   


   

 
 
 
 © สงวนสิขสิทธ์ ๒๕๕๑ วัดถ้ำขวัญเมือง อำเภอสวี จังหวัดชุมพร กลับหน้าหลัก